Blog bất động sản

Các trình tự thủ tục liên quan đến GPMB sẽ được rút ngắn triệt để

Bộ TN - MT vừa ký kết văn bản thoả thuận kiến nghị cơ quan chính phủ sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Nghị định 84/2007. Từ đó, sở dĩ xử lý hiện trạng quy hoạch treo và khiếu kiện về chính sách đền bù, tương hỗ, GPMB, tạo nên điều kiện kèm theo cho quý doanh nghiệp sớm có mặt bằng sản xuất, xây nhà ở, Bộ TN-MT ý kiến đề nghị chỉnh sửa Nghị định 84/2007 theo hướng:


>>> cập nhật tin tức mua bán nhà đất cà mau


UBND cấp huyện thực thi việc tịch thu đất, giao đất hoặc cho thuê khu đất riêng với dự án tăng trưởng kinh tế khi có những điều kiện: Dự Án BĐS có diện tích 1 héc-ta trở lên; có vốn góp vốn đầu tư nội địa trên 100 tỷ đồng; Dự Án BĐS Nằm ở phía trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng khu đất cũng được cơ quan Chính phủ xét duyệt.

tình huống khu đất Dự Án BĐS ở trong diện Chính phủ thu hồi mà chủ đầu tư muốn tự thỏa thuận hợp tác giá đền bù với người bị thu hồi đất, sau 90 ngày mà vẫn tồn tại người diện bị thu hồi đất chưa đồng thuận về giá thì UBND xuất hiện thẩm quyền sẽ quyết định hành động tịch thu.

riêng với khu đất đan xen trong Khu đô thị thì chủ đầu tư tự thỏa thuận hợp tác để nhận chuyển nhượng ủy quyền, thuê quyền sở hữu đất đai, nhận góp vốn bằng quyền sở hữu đất đai sở dĩ thực hiện dự án đầu tư. Trường hợp chưa thỏa thuận hợp tác được mà Dự Án BĐS Nằm ở phía trong quy hoạch đô thị thì Chính phủ sẽ cứu bằng việc đưa ra quyết định tịch thu đất.


>>>Xem thêm: https://5e00505605838.site123.me/blog/giam-cac-nghia-vu-tai-chinh-cho-nhung-nguoi-duoc-cap-so-do-lan-dau

đặc biệt quan trọng, về trình tự giấy tờ thủ tục thu hồi khu đất, bồi thường, GPMB (theo những điều từ 49 đến 62 của Nghị định 84/2007) cũng sẽ được thu gọn từ hơn 10 trình tự, giấy tờ thủ tục xuống còn 3 bước: nộp và xét duyệt hồ sơ xin dùng đất; quyết định giao đất; thực hiện phương án bồi thường.

không chỉ có vậy, quy định về việc hộ dân cư, cá nhân liên đới sản xuất nông nghiệp bị thu hồi trên 30% diện tích S khu đất NNTT trong trường hợp không được nhà nước bồi thường khu đất nông nghiệp trồng trọt tương xứng... Cũng đã được điều chỉnh lại theo 3 cách: bàn giao đất chế tạo kinh doanh Dịch vụ phi nông nghiệp; giao đất ở có thu tiền sử dụng đất tại khu tái định cư hay hỗ trợ bằng tiền.>>>Xem thêm: https://imuabanbds1.home.blog/2020/04/14/diem-qua-mot-vong-thi-truong-bat-dong-san-tuan-tu-2-7-8-7-2018/